Archive for 11 Ocak 2013

2013 yılı Vergi Oran ve istisnalarda Değişiklikler

2013 Yılı İçin Pratik Bilgiler

Her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da Vergi Oran ve isnalarındaki değişiklik hadleri açıklanmıştır.

Değişiklikler aşağıda sıralanmışdır.

GAYRİMENKUL SERMAYE İSTİSNASI (GVK md.21) (TL) DEĞİŞİKLİK

Mesken Olarak Kiraya verilen gayrimenkullerde istisna 2012 yılı kira gelirlerine uygulanmak üzere bir önceki yıl

3000 tl iken 2013 yılı için 3200 TL olarak belirlenmiştir.

2012 yılı içinde elde edilen kira gelerlerinin 3200.TL si istisnadır

TEVKİFATA TABİ MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA BEYAN SINIRI  (GVK md.86/c)

Vergisi tevkif yoluyla ödenen Gayrimenkul sermaye iratlarında beyanname düzenleme ve verme sınırı 2012 yılı gelirlerine uygulanmak üzere bir önceki yıl 25.000 TL iken 26.000.- TL ye çıkarılmıştır. Bu yıl verilecek Gelir vergisi beyannamelerinde vergisi tevkif youyla kesilen GMSİ gelirleri 26.000 TL nin altındaysa beyan etme ihtiyaridir.

aa

BASİT USULE TABİ OLMANIN ŞARTLARI (TL)

a)      Kira Gelirleri Yönünden (GVK Md. 47/2).                                

Büyükşehir Belediyelerde

2012 Yılı İçin Yıllık              5.000 iken 2013 Yılı İçin Yıllık          5.300 TL ye yükseltilmiştir

Diğer Yörelerde 

2012 Yılı İçin Yıllık      3.500 2013 Yılı İçin Yıllık 3.700 TL ye yükseltilmiştir.

 

b) Basit Usule Tabi olmanın Özel  Şartları (GVK Md.48)

2012 yılı ve 2013 yılı rakamları verilerek artış oranları gösterilmiştir.

 

Yıllar Alış Satış İş Hasılatı İş Hasılatı + Satış
2012 70.000 105.000 35.000 70.000
2013 75.000 110.000 37.000 75.000

 

2013 yılı Gelir Vergisi Dilimleri Vergi Tarifesi

2013’DE BEYAN EDİLECEK 2012 GELİRLERİNE
UYGULANACAK  VERGİ TARİFESİ 

10.000 TL’ye kadar % 15
25.000 TL’nin 10.000  TL’si için 1.500 TL, fazlası % 20
53.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL, (ücret gelirlerinde 80.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL ), fazlası % 27
58.000 TL’den fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL, ( ücret gelirlerinde 88.000 TL’den  fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL) fazlası % 35
2013 YILI  GELİRLERİ İÇİN VERGİ TARİFESİ  (GVK Md.103)
10.700 TL’ye kadar %15
26.000 TL’nin 10.700  TL’si için 1.605 TL, fazlası  (GVK md.103) %20
60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL, (ücret gelirlerinde 94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL ), fazlası %27
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL, ( ücret gelirlerinde 94.000 TL’den  fazlasının 94.000 TL’si için 23.025  TL) fazlası

Oranında vergilendirilir

% 35

 

 

2013  Yılı Amortisman Ayırma Sınırı

AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI (VUK md.313)(2013 Yılı) (TL) 800 TL

 

2013 Yılı Fatura Kesme Sınırı

53- Fatura Kesme SInIrI (VUK Md.232) (2013 yılı)

800 TL

 

2013 Yılı Usülsüzlük Cezaları

55- USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Md.352) (2013 Yılı için)
Birinci Derecede (TL) Ikinci Derecede (TL)
1 – Sermaye Şirketleri 110 60
  2 – Birinci Sınıf Tüccar ve Serb.Mes.Erb. 70 35
3 – İkinci Sınıf Tüccarlar 35 17
  4 – Yukardakiler Dışında Kalıp;      Beyanname ile G.V.’ye Tâbi Olanlar 17 9,40
  5 – Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 9,40 4,30
  6 – Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 4,30 2,40

 

BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İÇİN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (TL) (2013)

56- BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İÇİN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (TL) (2013)

(VUK’un 86, 148, 150, 256 ve 257’nci  Maddelerinde Yer alan Zorunluluklar ile Mük.     257’nci maddesi Uyarınca Getirilen Zorunluluklar)(VUK Mük. Md. 355)  (5904 sk. ile Yür: 01.08.2009)

a) Birinci Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı 1200
b) İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter Tutan Çiftçiler ile Basit Usulde Vergilendirilenler 600
c) Yukarıda Belirtilenler Dışında Kalanlar 300
(Tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilebilecek toplam Özel Usulsüzlük Cezası (VUK Teb.422) 940.000

 

2013 YILI SAKATLIK İNDİRİMİ

 

60 – SAKATLIK İNDİRİMİ

Yılı için 2013 Yılı için Sakatlık Derecesi Aylık Tutar
a) Birinci Derece Sakatlar için %80 800 TL
b) Ikinci Derece Sakatlar için %60 400 TL
c) Üçüncü Derece Sakatlar için %40 190 TL

 

Vanhaberleri.NET – Bağımsız Van Haber Sitesi

Bağımsız Van Haber Sitesi Vanhaberleri.NET, Van’da 4 yıldır faaliyet gösteren, Van’da yaşanan olaylara ideolojik olarak değil insani ve adalet terazisini gözeterek bakan bağımsız bir haber sitesidir.

Vanlıların yaşanan gelişmeleri yakından takip etmesi oldukça önemli ve hayati bir konudur bizim için. Özellikle geçen yıl yaşanan üzücü Van depreminden sonra insanımızın Van’dan daha çok haber alması, yaşanan gelişmeleri anında ve tarafsızca öğrenebilmesi için gece gündüz çalışan ve haber ajanslarına üye olan bir haber sitesiyiz.

Nerede olursanız olun, sitemizi ziyaret ederek profesyonel kadromuzun hazırlayıp sunduğu haberlerimize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Durmadan yenilenen güncel haberlerimiz sayesinde Van gündemini yakından takip ederek, Vanhaberleri.NET sayesinde Van Halkının nabzını hissedeceksiniz.

Van haberciliğine yeni bir bakış açısı getiren sitemiz, yalan yanlış haberlere müsaade etmediği gibi, olan biteni en yalın haliyle sizlere aktarmayı bir görev bilmiştir. Sitemizde ayrıca Van’ın ilçeleri için açtığımız kategoriler sayesinde, ilçelerimizde yaşayan halkımızında yaşadıkları çevrede gelişen olayları anında öğrenebilme imkanı yakalamışlardır.

Vanhaberleri.net sitesi olarak düsturumuz; haberi en hızlı şekilde kullanıcıya ulaştırmak ve okuyucuların haberleri eksiksiz, tarafsız ve yanlışsız olarak ulaşa bilmeleridir. Van’da yayın yapan Van Haber siteleri içinde 4 yıldır zirveden olan sitemizde sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

Finansal Raporlama Standardı TFRS 9 Değişikliği

30 Aralık 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28513 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulundan:

FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 172)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 2)

MADDE 1 – 27/4/2010 tarihli ve 27564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 172 Sıra no’lu Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğin 5 inci Maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ ve bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardı, 31/12/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. İsteyen işletmeler, bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan TFRS 9 Standardını 1/1/2015 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardının 8.1.1 Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8.1.1 Bu TFRS, 1 Ocak 2015 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu TFRS’nin 1 Ocak 2015 tarihinden önce başlayan dönemlere ilişkin finansal tablolarda uygulanması durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır ve aynı zamanda diğer Standartlarda yapılan değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Standardın 8.2.12 Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8.2.12 8.2.1 Paragrafında yer alan hükme bağlı kalmaksızın, bu TFRS’nin:

(a) 1 Ocak 2012 tarihinden önce başlayan raporlama dönemlerinde uygulanması durumunda, önceki dönemlere ilişkin düzeltme yapılması ve TFRS 7’nin 44S-44W Paragraflarında yer alan açıklamaların sunulması zorunlu değildir.

(b) 1 Ocak 2012 tarihinde veya sonrasında ve 1 Ocak 2013 tarihinden önce başlayan raporlama dönemlerinde uygulanması durumunda, TFRS 7’nin 44S-44W Paragraflarında yer alan açıklamalar sunulur ya da önceki dönemlere ilişkin düzeltme yapılır.

(c) 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinde uygulanması durumunda, TFRS 7’nin 44S-44W Paragraflarında yer alan açıklamalar sunulur. Önceki dönemlere ilişkin düzeltme yapılması zorunlu değildir.

Önceki dönemlere ilişkin düzeltme yapılmaması durumunda, önceki defter değeri ile ilk uygulama tarihinin içinde bulunduğu yıllık raporlama döneminin başındaki defter değeri arasındaki farklar, ilk uygulama tarihinin içinde bulunduğu yıllık raporlama dönemine ilişkin dağıtılmamış kârların (veya uygun ise, öz kaynağın diğer bir unsurunun) açılış kayıtlarında muhasebeleştirilir.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu yürütür.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70)

1 Ocak 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28515

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 70)

Bilindiği üzere, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.

Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2013 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 1.80 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için 2,4

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için 1,19

(6) sayılı tarifenin “I- Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için 0,95

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için 0,34

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için 0,96

Diğer tarifelerdeki miktarlar için 1,00

olarak belirlenmiştir.

Tebliğ ve ilan olunur.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69)

1 Ocak 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28515

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 69)

492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

“…

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri, nazara alınmaz.

… Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulamak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispi haçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş ve (419) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2012 yılında uygulanan maktu ve nispi harçlar ( (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri hariç olmak üzere) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil),  oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

——————————

1 17/7/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Tarifeler için tıklayınız