Archive for 01 Ekim 2012

Basit Usule Tabi Olmanın Şartları

BASİT USULE TABİ OLMANIN ŞARTLARI (TL)

a)      Kira Gelirleri Yönünden (GVK Md. 47/2).                                 Büyükşehir Belediyelerde

2004 Yılı İçin Yıllık      2.900.000.000.- 2005 Yılı İçin   Yıllık            3,200
2006 Yılı İçin Yıllık                   3,500 2007 Yılı İçin Yıllık              3.700
2008 Yılı İçin Yıllık                  3.900 2009 Yılı İçin Yıllık             4.300
2010 Yılı İçin Yıllık 4.300 2011 Yılı İçin Yıllık                4.600
2012 Yılı İçin Yıllık              5.000

 

Diğer Yörelerde

2004 Yılı İçin         2.100.000.000.- 2005 Yılı İçin Yıllık         2,300
2006 Yılı İçin Yıllık             2,500 2007 Yılı İçin Yıllık         2.600
2008 Yılı İçin Yıllık              2.700 2009 Yılı İçin Yıllık     3.000
2010 Yılı İçin Yıllık      3.000 2011 Yılı İçin Yıllık      3.200
2012 Yılı İçin Yıllık    3.500

 

b) Basit Usule Tabi olmanın Özel  Şartları (GVK Md.48)

Yıllar   Alış Satış İş Hasılatı İş Hasılatı + Satış
2002 22 Milyar 30 Milyar 11 Milyar 22 Milyar
2003 34 Milyar 47 Milyar 17 Milyar 34 Milyar
2004 43 Milyar 60 Milyar 21 Milyar 43 Milyar
2005 47.000 66.000 23.000 47.000
2006 50.000 72.000 25.000 50.000
2007 53.000 77.000 26.000 53.000
2008 56.000 80.000 27.000 56.000
2009 60.000 89.000 30.000 60.000
2010 60.000 90.000 30.000 60.000
2011 64.000 96.000 32.000 64.000
2012 70.000 105.000 35.000 70.000

Not:   Basit Usule tabi olmak için 31.12.2009 itibarıyla bu hadlerin aşılmaması gerekir

 

TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER

TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER (GVK md.86)

   Aşağıdaki hallerde yıllık beyanname verilmez ve beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.
a)       Tek işverenden alınan tevkifata tabi ücretler
b)       İkinci işverenden alınan ve tutarı 25.000 TL’yi
aşmayan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler
c)        Vergiye tabi gelir toplamı(a) ve (b) de yazılı olanlar hariç 25.000 TL’yi  aşmaması koşuluyla tevkifata tabi tutulmuş
ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları

Not:       25.000 TL’lik tutar 2012 yılı için geçerli.

Tevkife Tabi GMSİ Sınırı

TEVKİFATA TABİ MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA BEYAN SINIRI 

(GVK md.86/c)

a) 2002 Yılı için     6.650.000.000.- b) 2003 Yılı için    12.000.000.000.-
c) 2004 Yılı için    14.000.000.000.- d) 2005 Yılı için    15.000 YTL
e) 2006 Yılı İçin    18.000 YTL f) 2007 Yılı için     19.000 YTL
g) 2008 Yılı için     19.800 YTL ğ) 2009 Yılı için     22.000 TL
h) 2010 Yılı için  22.000  TL ı) 2011 Yılı için   23.000  TL
i) 2012 Yılı için  25.000   TL

 

 

GAYRİMENKUL SERMAYE İSTİSNASI

GAYRİMENKUL SERMAYE İSTİSNASI (GVK md.21) (TL)

a) 2002 Yılı İçin (Meskenlerde) 950.000.000.- b) 2003 Yılı İçin (Meskenlerde) 1.500.000.000.-
c) 2004 Yılı İçin (Meskenlerde) 1.800.000.000.- d) 2005 Yılı İçin (Meskenlerde) 2.000 YTL
e) 2006 Yılı İçin (Meskenlerde) 2.200 YTL f) 2007 Yılı İçin (Meskenlerde) 2.300 YTL
g) 2008 Yılı için (Meskenlerde) 2.400 YTL ğ) 2009 Yılı için (Meskenlerde) 2.600 TL
h) 2010 Yılı için (Meskenlerde) 2.600   TL ı) 2011 Yılı için (Meskenlerde) 2.800 TL
i) 2012 Yılı için (Meskenlerde) 3.000   TL

 

Gelir Vergisi Tevkifat Oranları

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- a) Telif Ödemelerinde (GVK md.18 için) (94/2-a) %17
b) Diger (Serbest Meslek Ödemelerinde)(94/2-b) %20
2- Kira Ödemelerinde (Vakiflar ve Kooperatifler dahil)(94/5-b,c) %20
3- Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri (Geç.67/2’ye göre) % 10
4- Mevduat Faizlerinden (Geç.67/4’e göre) %15
5- Repo Kazançlarindan (Geç.67/4’e göre) % 15
6- Zirai Mahsul ve Hizmet Alimlarinda (Md.94/11)
a) Hayvanlar ve Mahsullerinden, (Borsaya tescilli olan) % 1
b) Disinda Kalanlar için % 2
Diger Zirai Mahsul Alimlarinda
a) Borsaya tescil Ettirilenler için % 2
b) Disinda Kalanlar için % 4
Zirai Faaliyet Kapsaminda ifa edilen Hizmetlerden
a) Orman Idaresine veya Orman Idaresine taahhütte
bulunan Kurumlara yapilan orman agaçlandirilmasi, bakimi, ürünlerin toplanmasi, tasinmasi ve benzeri hizmet ödemelerinde
% 2
b) Digerlerinde % 4