Archive for 12 Haziran 2012

Muhasebecilerin Eylemi Yarın Tüm Yurtta Saat 10 da

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin Eylemi Yarın (13-06-2012) saat: 10:00 da tüm yurtta.

Çanakkale li Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler de yarın saat 10:00 da Çanakkale Cumhuriyet Meydanında toplanarak angaryalara tepkilerini dile getirecekler. Çanakkale ilçelerdeki tüm meslektaşları yarın Cumhuriyet Meydanında toplanmaya davet ediyoruz.

Muhasebcilerin üzerindeki aşırı iş yükü, haksız uygulamalar, ücretlerini alamayışları ve daha bir sürü sorunlarına tepki amacıyla miting (basın duyurusu) düzenleyecekler.

Başını istanbul ve Ankara SMMM odaları çekmişkin, daha sonra bütün SMMM Odaları bu eylemi gerçekleştirecek.

Meslektaşınız olarak bu eylemi sonuna kadar destekliyor. Herkesi sorunlarına sahip çıkmak için meydanları doldurmaya davet ediyorum.

Angaryalardan şikayet ediyorsanız, katkı vermek zorundasınız.

Kıdem Tazminatı Tavan Değişikliği 2012

01.01.2012-30.06.2012 döneminde geçerli olmak üzere Kıdem Tazminatı Tavanı hesaplanması esas teşkil eden 2012 Devlet Memur Maaş Zamları Katsayıları Değişikliği Genelgesi 01.06.2012 tarihinde yayınlanmıştır.

Buna göre;

VERİLER
Aylık Göstergesi 1.500
Ek Göstergesi 8.000
Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi 500
Taban Aylığı Göstergesi 1.000
Aylık Katsayısı 0,068835
Taban Aylık Katsayısı 0,92105
HESAPLAMA
1.500 x 0,068835 103,25
8.000 x 0,068835 550,68
500 x 0,068835 34,42
1.000 x0,92105 921,05
9.500 x 0,068835x 2 1.307,87
TOPLAM 2.917,27

01.01.2012-30.06.2012 Kıdem Tazminatı Tavanı :   2.917,27 TL

İstanbul SMMM Odası 13 Harizan 2012 TAKSİM MEYDANINDA

İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Mesleki Sorunlar ve Angaryaları kınamak için 13 Haziran 2012 saat 10 da Taksim meydanında toplanacak.

Açıklamalar:

TALEPLERİMİZ AYNI ZAMANDA ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİNDİR

Türkiye genelinde; çalışma arkadaşları ve aileleriyle birlikte muhasebe meslek camiasının 500 bini bulan onurlu çalışanları 3568 Sayılı Meslek Yasası’nın kabul edilişinin 23 uncü yıldönümü olan 13 Haziran 2012’de bugün; Siyasi Erk’ten “Vicdan Muhasebesi” talebinde bulunuyor.

Bugün “Yapılanların/yapılmayanların gözden geçirilmesi, doğru veya yanlışların ortaya konulması” günüdür. Yani herkes için “Vicdan Muhasebesi Günüdür!”

Bizler; akademik bir mesleğin mensupları olarak, yıllardır kurum ve kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin, devletle kurduğu vergi-finans ilişkilerinde, sistemin başrolünde olduk.

Bizler; demokratik ve sivil bir örgütlenmenin mensupları olarak, meslekte hem vicdanı hem de hukuksal ağır sorumluluklar-la gecemizi gündüzümüze katarak, ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişiminde, özellikle kayıt dışı ekonominin önlenmesinde elimizi tasın altına koyduk.

Yıllarca vergilerin toplanmasında İdarenin en güçlü “görülmez eli” olduk. Ekonomik krizlerde “çözüm ortağı” görüldük.

OYSA BUGÜN..!

Refahın paylaşılmasında, devletin “yetim çocuğu” olduk.

Çatı Örgütümüz TÜRMOB ve ülkemiz genelinde 83 il ve ilçede örgütlü, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Odaları olarak mesleğimizin artık dayanılmaz bir noktaya geldiği ni gördük.

DÜN VESAYETE SON DERKEN, BUGÜN NE OLDU, YARIN NE OLMAMALI!

• DÜN; 3568 Sayılı Meslek Yasamızın 35. Maddesinde “5’e 4” diye bilinen, TÜRMOB yönetiminde 80 bin SMM’yi 4 üyenin, 4 bin YMM’yi ise 5 üyenin temsil ettiği “azınlığın çoğunluğu yönettiği” antidemokratik hükümlerin kaldırılmasını istedik. Duyulmadı!

• DÜN; TÜRMOB Genel Kurulu’nun iradesiyle oluşan yönetmeliklerin yayınlanması özellikle de binlerce meslektaşımızın kariyerlerini ve geleceklerini ilgilendiren ‘yeni sınav hakkı’ çağrısında bulunduk. Gözardı edildi!

• …OYSA BUGÜN; İlgili kuruluşların fikri alınmadan, bir gecede, Kanun Hükmündeki Kararname’yle,
9 üyeden 7’sinin bakanlıklardan atanan özerk olmayan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu oluşturuldu.

• BUGÜN; Denetim yapacak kurum ve müşavirlerden fahiş tutarlı ruhsat harçları talep ediliyor. Mesleğin her asamasında getirilen yüksek harçlar meslek mensubunu adeta cezalandıracak, denetimin işe tekellere bırakılmasına sebep olacaktır.

• BUGÜN; Ülkemizde yüzbinlerre KOBİ’ye baöımsız denetim hizmeti vermeye hazır olan meslektaşlarımızın önü kesilmemelidir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu TÜRMOB’la mutlaka işbirliği yapmalı, unvanlara eşit davranmalı, denetim yapacak meslek mensupları için asla ve asla sınav getirmemelidir!

ANGARYALAR BİTSİN DERKEN, CEZALANDIRILDIK/YÜK KATARI OLDUK!

AN GAR YA’lara karsı çıktık:

• Bürokrasiyi azaltmak için kesin mizan formlarının basitleştirilerek yıllık beyanname eki olarak alınmasını istedik.

• “Mahsup-iade sorunları”, “internet vergi dairesi uygulamaları” ve “kod uygulamaları” için vergi daireleri arasında ve vergi dairesinin kenai içinde uygulama birliğinin sağlanmasını talep ettik.

CEZA’larla karsı karsıya bırakıldık:

• Basta Ba/Bs olmak üzere sadece bilgi amaçlı formlar için bile özel usulsüzlük cezası uygulandı.

• Kesin mizan bildirimlerinin süresi içinde verilmemesi durumunda dahi özel usulsüzlük cezası uygulandı.

• Mükellef bilgileri bildiriminin eksik ve yanlış verilmesi durumuna özel usulsüzlük cezası uygulandı.

Tahsil edilmeyen ücretin KDV’sini ödemeyelim dedik.

• Meslek mensupları tahsilat yapmamasına rağmen serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlemek zorunda olduğu için tahsil etmediği “geliri” ve KDV’sini beyan ederek mağdur edildi.

MESLEKTAŞA DESTEK İSTEDİK SONUÇ ALAMADIK

KDV İNDİRİMİ TALEP ETTİK

Muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinde yüzde 18 olan yüksek Katma Değer Vergisi oranını, birçok sektörde uygulandığı halde yüzde 8’e düsürülmedi.

MESLEKİ GİDERLERİN İNDİRİLMESİNİ TALEP ETTİK

Meslek mensubunun isiyle ilgili yaptığı
her türlü gideri vergi matrahından indirme hakkı getirilmedi.

BUGÜN, MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR!

Bizler meslek mensupları olarak böylesine ağır sorunlarla boğuşurken gördük ki; bugün demokratik meslek örgütü olmamızın dahi önü kesilmek istenmektedir.

Oysa bizler dün olduğu gibi bugün de; siyasete, mesleki ve meslektaşın sorunlarının, ülkemizin sorunlarının bir parçası olduğu görüşüyle baktık ve bu konuda asla taviz vermedik.

Gelin; Artık ülkenin ekonomisine, özellikle mali sistemine çok önemli katkıları olan meslek örgütümüzü zedeleyen girişimlere son verin.

Gelin; Meslektaşın bir ailesi ve sosyal bir yaşamının olduğunu unutmayın.

Gelin; Meslek mensuplarımızın aşağıdaki haklı taleplerini yasal düzenlemelerle hayata geçirin ki. ÜLKEMİZ KAZANSIN!

TALEPLERİMİZ

• Angaryalar kaldırılmalıdır.

• Basta 5/4 olmak üzere anti demokratik maddeler kaldırılmalıdır.

• TÜRMOB genel kurulunca kabul edilen yönetmelikler biran önce yayınlanmalıdır.

• Sınav mağdurlarının ek sınav talebi yerine getirilmelidir.

• Bilgi amaçlı bildirimlerden alınan özel usulsüzlük cezaları kaldırılmalıdır.

• Müşteri Bildirim Listeleri kaldırılmalıdır.

• Denetim sürecinde; yetki belgeleri ve ruhsat harçları bedelleri kaldırılmalıdır.

• Denetim lisanslamasında sınav yapmayı asla düşünmeyin.

• E-beyanname şifresi mükelleflere değil, meslek mensuplarına verilmelidir.

• Beyannamelerin imzalanması ile ilgili parasal sınırlandınlmalar kaldırılmalıdır.

• Meslek mensubunun KDV yükü azaltılmalıdır.

• Serbest meslek uygulamasında Gelir KDV çelişkisi düzeltilmelidir.

• Ücret tarifesinin yayınlanması meslek örgütümüze bırakılmalıdır.

• Bakanlık vesayetine son verilmelidir.

Taleplerimiz Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı ve Gelir İdaresi Baskanlığı’na iletilmiş olup, en kısa sürede çözüme kavuşturulmalıdır. Demokratik haklarımız saklı kalmak kaydıyla. BU SÜRECİN; TAKİPÇİSİ OLACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMAMALIDIR.

Basın açıklaması için 13 Haziran Çarşambasaat 10.00’da Taksim Meydanı’nda buluşuyoruz.

Tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu

32000 civarında üyesi bulunan İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasının  Taksim Meydanında etkili bir Angaryalara Hayır mitingi düzenlemesi bekleniyor. Tüm meslektaşlarımızı bu toplantıda görmeyi arzu ediyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Herkes bürolarını kapatıp Taksime…..

İstanbul SMMM Odası 13 Harizan 2012 TAKSİM MEYDANINDA

İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Mesleki Sorunlar ve Angaryaları kınamak için 13 Haziran 2012 saat 10 da Taksim meydanında toplanacak.

Açıklamalar:

TALEPLERİMİZ AYNI ZAMANDA ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİNDİR

Türkiye genelinde; çalışma arkadaşları ve aileleriyle birlikte muhasebe meslek camiasının 500 bini bulan onurlu çalışanları 3568 Sayılı Meslek Yasası’nın kabul edilişinin 23 uncü yıldönümü olan 13 Haziran 2012’de bugün; Siyasi Erk’ten “Vicdan Muhasebesi” talebinde bulunuyor.

Bugün “Yapılanların/yapılmayanların gözden geçirilmesi, doğru veya yanlışların ortaya konulması” günüdür. Yani herkes için “Vicdan Muhasebesi Günüdür!”

Bizler; akademik bir mesleğin mensupları olarak, yıllardır kurum ve kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin, devletle kurduğu vergi-finans ilişkilerinde, sistemin başrolünde olduk.

Bizler; demokratik ve sivil bir örgütlenmenin mensupları olarak, meslekte hem vicdanı hem de hukuksal ağır sorumluluklar-la gecemizi gündüzümüze katarak, ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişiminde, özellikle kayıt dışı ekonominin önlenmesinde elimizi tasın altına koyduk.

Yıllarca vergilerin toplanmasında İdarenin en güçlü “görülmez eli” olduk. Ekonomik krizlerde “çözüm ortağı” görüldük.

OYSA BUGÜN..!

Refahın paylaşılmasında, devletin “yetim çocuğu” olduk.

Çatı Örgütümüz TÜRMOB ve ülkemiz genelinde 83 il ve ilçede örgütlü, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Odaları olarak mesleğimizin artık dayanılmaz bir noktaya geldiği ni gördük.

DÜN VESAYETE SON DERKEN, BUGÜN NE OLDU, YARIN NE OLMAMALI!

• DÜN; 3568 Sayılı Meslek Yasamızın 35. Maddesinde “5’e 4” diye bilinen, TÜRMOB yönetiminde 80 bin SMM’yi 4 üyenin, 4 bin YMM’yi ise 5 üyenin temsil ettiği “azınlığın çoğunluğu yönettiği” antidemokratik hükümlerin kaldırılmasını istedik. Duyulmadı!

• DÜN; TÜRMOB Genel Kurulu’nun iradesiyle oluşan yönetmeliklerin yayınlanması özellikle de binlerce meslektaşımızın kariyerlerini ve geleceklerini ilgilendiren ‘yeni sınav hakkı’ çağrısında bulunduk. Gözardı edildi!

• …OYSA BUGÜN; İlgili kuruluşların fikri alınmadan, bir gecede, Kanun Hükmündeki Kararname’yle,
9 üyeden 7’sinin bakanlıklardan atanan özerk olmayan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu oluşturuldu.

• BUGÜN; Denetim yapacak kurum ve müşavirlerden fahiş tutarlı ruhsat harçları talep ediliyor. Mesleğin her asamasında getirilen yüksek harçlar meslek mensubunu adeta cezalandıracak, denetimin işe tekellere bırakılmasına sebep olacaktır.

• BUGÜN; Ülkemizde yüzbinlerre KOBİ’ye baöımsız denetim hizmeti vermeye hazır olan meslektaşlarımızın önü kesilmemelidir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu TÜRMOB’la mutlaka işbirliği yapmalı, unvanlara eşit davranmalı, denetim yapacak meslek mensupları için asla ve asla sınav getirmemelidir!

ANGARYALAR BİTSİN DERKEN, CEZALANDIRILDIK/YÜK KATARI OLDUK!

AN GAR YA’lara karsı çıktık:

• Bürokrasiyi azaltmak için kesin mizan formlarının basitleştirilerek yıllık beyanname eki olarak alınmasını istedik.

• “Mahsup-iade sorunları”, “internet vergi dairesi uygulamaları” ve “kod uygulamaları” için vergi daireleri arasında ve vergi dairesinin kenai içinde uygulama birliğinin sağlanmasını talep ettik.

CEZA’larla karsı karsıya bırakıldık:

• Basta Ba/Bs olmak üzere sadece bilgi amaçlı formlar için bile özel usulsüzlük cezası uygulandı.

• Kesin mizan bildirimlerinin süresi içinde verilmemesi durumunda dahi özel usulsüzlük cezası uygulandı.

• Mükellef bilgileri bildiriminin eksik ve yanlış verilmesi durumuna özel usulsüzlük cezası uygulandı.

Tahsil edilmeyen ücretin KDV’sini ödemeyelim dedik.

• Meslek mensupları tahsilat yapmamasına rağmen serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlemek zorunda olduğu için tahsil etmediği “geliri” ve KDV’sini beyan ederek mağdur edildi.

MESLEKTAŞA DESTEK İSTEDİK SONUÇ ALAMADIK

KDV İNDİRİMİ TALEP ETTİK

Muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinde yüzde 18 olan yüksek Katma Değer Vergisi oranını, birçok sektörde uygulandığı halde yüzde 8’e düsürülmedi.

MESLEKİ GİDERLERİN İNDİRİLMESİNİ TALEP ETTİK

Meslek mensubunun isiyle ilgili yaptığı
her türlü gideri vergi matrahından indirme hakkı getirilmedi.

BUGÜN, MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR!

Bizler meslek mensupları olarak böylesine ağır sorunlarla boğuşurken gördük ki; bugün demokratik meslek örgütü olmamızın dahi önü kesilmek istenmektedir.

Oysa bizler dün olduğu gibi bugün de; siyasete, mesleki ve meslektaşın sorunlarının, ülkemizin sorunlarının bir parçası olduğu görüşüyle baktık ve bu konuda asla taviz vermedik.

Gelin; Artık ülkenin ekonomisine, özellikle mali sistemine çok önemli katkıları olan meslek örgütümüzü zedeleyen girişimlere son verin.

Gelin; Meslektaşın bir ailesi ve sosyal bir yaşamının olduğunu unutmayın.

Gelin; Meslek mensuplarımızın aşağıdaki haklı taleplerini yasal düzenlemelerle hayata geçirin ki. ÜLKEMİZ KAZANSIN!

TALEPLERİMİZ

• Angaryalar kaldırılmalıdır.

• Basta 5/4 olmak üzere anti demokratik maddeler kaldırılmalıdır.

• TÜRMOB genel kurulunca kabul edilen yönetmelikler biran önce yayınlanmalıdır.

• Sınav mağdurlarının ek sınav talebi yerine getirilmelidir.

• Bilgi amaçlı bildirimlerden alınan özel usulsüzlük cezaları kaldırılmalıdır.

• Müşteri Bildirim Listeleri kaldırılmalıdır.

• Denetim sürecinde; yetki belgeleri ve ruhsat harçları bedelleri kaldırılmalıdır.

• Denetim lisanslamasında sınav yapmayı asla düşünmeyin.

• E-beyanname şifresi mükelleflere değil, meslek mensuplarına verilmelidir.

• Beyannamelerin imzalanması ile ilgili parasal sınırlandınlmalar kaldırılmalıdır.

• Meslek mensubunun KDV yükü azaltılmalıdır.

• Serbest meslek uygulamasında Gelir KDV çelişkisi düzeltilmelidir.

• Ücret tarifesinin yayınlanması meslek örgütümüze bırakılmalıdır.

• Bakanlık vesayetine son verilmelidir.

Taleplerimiz Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı ve Gelir İdaresi Baskanlığı’na iletilmiş olup, en kısa sürede çözüme kavuşturulmalıdır. Demokratik haklarımız saklı kalmak kaydıyla. BU SÜRECİN; TAKİPÇİSİ OLACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMAMALIDIR.

Basın açıklaması için 13 Haziran Çarşambasaat 10.00’da Taksim Meydanı’nda buluşuyoruz.

Tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu

32000 civarında üyesi bulunan İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasının  Taksim Meydanında etkili bir Angaryalara Hayır mitingi düzenlemesi bekleniyor. Tüm meslektaşlarımızı bu toplantıda görmeyi arzu ediyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Herkes bürolarını kapatıp Taksime…..