Archive for 26 Mayıs 2012

Torba Yasadan Yararanarak Borcunu Ödemeyenlere İkinci Şans

Torba Yasadan faydalandığı halde borcunu ödeyemeyenlere yeni bir imkan

Torba Yasadan Faydalanarık vergi ve prim borçlarına geçen yıl getirilen yapılandırmadan yararlandığı halde ödeme sıkıntısıyla bu hakkını kaybedene ikinci şans geliyor. Buna göre, 1 milyon kişi borcunu yeniden yapılandırabilecek.

geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren vergi ve prim borçlarına ödeme kolaylığı getiren yasadan yararlanandıkları halde bazı nedenlerle bu hakları yananlara ikinci hak şansı doğdu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen torba yasaya eklenen bir madde ile yapılandırmadan yararlandığı halde taksitlerini ödeyemediği için bu hakkını kaybeden 1 milyon vergi borçlusuna yeniden yapılandırma imkanı getiriliyor.

4 ay içinde ödenme şartı geldi

6111 sayılı kanun kapsamında, vergi borçlularına yeniden yapılandırma imkanı sağlanmıştı. Söz konusu yasanın ilk yılında, vergi borçlularının bir kısmı taksitlerini 2’nin üzerinde aksattı. Bu da, mükelleflerin yapılandırmadan elde ettikleri hakları kaybetmesine yol açtı.

Ekonomi yönetimi de, bu kapsamdaki vergi borçlularına ikinci bir şans verme kararı aldı. Karar doğrultusunda da, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve yakında Meclis’te görüşülmeye başlanacak olan madde hazırlandı.

Geçici maddede, taksitlerini aksattığı için, hakkını kaybeden mükelleflere ‘aksattıkları taksitleri ve gecikme zamlarını’ 4 ay içinde öderlerse, yapılandırmaya devam etme hakkı verildi.

Kapsamda 5 milyarlık borç  var

Söz konusu düzenlemenin yaklaşık 1 milyon mükellefi ilgilendirdiği bildirildi. Yine düzenleme kapsamında yaklaşık 5 milyar liralık vergi borcunun yeniden yapılandırılmasına imkan sağlandığı kaydedildi.

Düzenlemenin hayata geçmesi ile birlikte, 2011 yılında borcunun taksitlerini aksatanlar başvuruda bulunacaklar ve aksattıkları borçları dört ay içinde ödeyecekler. 4 ayın sonunda ise yapılandırmadan kaldıkları yerden devam edecekler.

İkinci hak sadece 2011 yılını kapsayacak

– Düzenleme sadece vergi borçlarını kapsıyor.

– Düzenlemeden, 2011 yılında cari ve eski borçlarını aksatan mükellefler yararlanacak.

– Düzenlemeden yararlanacak vergi borçlarında, torba yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan borçlar esas alınacak.

– Mükellefler, taksitleri, gecikme zammı ile birlikte dört ay içinde ödeyecekler.

– Söz konusu maddenin de yer aldığı torba yasa önümüzdeki günlerde Meclis’e gelecek.

Astronomik değeri olan konutun KDV’si yüksek olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınan Amme Alacakları Tahsili Tasarısı’nda yapılan değişiklikle, konutlardan alınan KDV oranı ve şirketlerin borçlanmasında bir takım değişiklikler yapıldı.

Tasarıya göre, bankalar ve finans kuruluşları dışında kalan şirketler, yabancı kaynaklardan yapacakları borçlanmalarındaki faiz-diğer giderlerinin yüzde 10’una kadarlık kısmını gider olarak yazamayacaklar.

Daha önce söz konusu düzenlemede bankalar ve finans kuruluşlarının da bu kapsamda olması planlanıyordu. Tasarıya ilişkin oluşturulan Alt Komisyon Başkanı Recai Berber, maddeyle Bakanlar Kurulu’na bu yetkiyi kullanma imkanı verileceğini, söz konusu düzenlemeyle bu tür giderlerin yüzde 10’una kadarlık kısmının gider yazılmasının önüne geçildiğine dikkat çekerek “Bankalar Birliği ve meslek kuruluşlarıyla da yaptığımız değerlendirmede bankalar ve finans kuruluşları kapsamdan çıkarıldı” dedi.

Mevcut durumda şirketlerin bu ödemeleri gider göstermede sınır bulunmuyor. Berber, yapılan değişiklikle, özsermayesi güçlü olan şirketlerin de bu madde kapsamından çıkarıldığını ve özkaynağı aşan borçlanmaya kısıtlama getirildiğini vurguladı.

Tasarıda ayrıca konut satışlarında uygulanan KDV’nin farklılaştırılmasına yönelik madde de değişti. Yani metrekare düzenlemesine göre yapılan uygulamanın, değer esasına göre düzenlenmesi öngörüldü.

Berber, “150 metrekarenin altında ama astronomik değeri olan konutların KDV’sinin farklılaştırılması yöntemine gidilecek” dedi. Mevcut mevzuata göre, 150 metrekarenin altındaki konutlarda yüzde 1, üstündeki konutlarda yüzde 18’lik KDV uygulaması bulunuyor.

Müşteri Bilgileri Bildirimine Tepkiler

Mersin SMMMO Muhasebeci ve mali müşavirler, Bu ay sonunda verilmesi gereken Mükellef Bilgi Bildirimi formunun süresinin yeterli olmadığını açıklayarak, oda önünde halay çekip, TURMOB un meslek  ruhsatını yaktılar. Mersin SMMMO binası önünde toplanan üyelere, CHP Mersin İl Başkanı Yılmaz Şanlı’da destek verdi. SMMMO üyeleri burada müzik eşliğinde bir süre halay çektiler. Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin SMMMO Başkanı Dursun Göktaş, mükellef bilgi bildirim süresinin 31 Mayıs’ta bitmesinin sağlıklı düzenlenmesi için yeterli olmayacağını savundu. Mükellef bildiriminin ya kaldırılması gerektiğini, kaldırılamıyorsa da sürenin uzatılmasının daha sağlıklı olacağını söyleyen Göktaş, “Ayrıca her ay muhtasar beyanname ekinde sayısı yüzleri geçen stopaj yapılan fatura, müstahsil makbuzu, gider makbuzu, serbest meslek makbuzu bilgileri istenmesi mantığı meslektaşlarımıza yüklenen angarya değil de başka nedir?” dedi. Yetkilileri Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 148. ve 149. maddelerine dayanılarak keyfi bilgi istenmesi ile 355. maddeye dayanılarak ceza verilmesine son vermeye davet eden Göktaş, şöyle devam etti: “Bu konu VUK’un ‘Bilgi Verme’ başlığını taşıyan 148. ve 149. maddelerine dayandırılmaktadır. 413 sayılı tebliğ ekinde düzenlenen ‘Mükellef Bilgileri Bildirimi’ formu ile istenen bilgilerin bir çoğu diğer beyan ve bildirimlerde bulunmasına rağmen yeni bir bildiri ili ayrıca istemek, bahsi geçen yasal dayanağın sınırsız ve keyfi olarak kullanıldığına delalet etmektedir.” Kurumların muhasebeci ve mali müşavirlerin bilgisine ihtiyaç duymalarını önemsediklerini belirten Göktaş, “Ancak muhasebeci ve mali müşavirler mart, nisan, mayıs aylarında onlarca beyan ve bildirimin yanında yıllık beyan bildirimi, kesin mizan bildirimi, imzaladığımız beyannamelerin üstüne birde mükellef bilgi bildirimi eklenmesi meslektaşlarımızın sabrını taşırmıştır” diye konuştu. Mersin SMMMO üyeleri basın açıklamasın ardından TÜRMOB’un kendilerine verdiği ruhsatı yakarak tepkilerini ortaya koydular.

Bir eleştiride ben yapayım. Büroda çalışan personel müşteri bildirimi forumlarını GİB internet sitesine girişte tek şifre kabul etmektedir. Personel oturmakta diğer kişinin işleminin bitmesini beklemektedir. Bir büroda ne kadar personel çalışıyorsa her büroya o kadar şifre tahsis edilmelidir. Bu artık mecburi hale gelmiştir. Muhasebecilere devamlı angarya yükleyeceğinize, birazda kendi sisteminizi gözden geçirmeniz gerekir. Ne demek tek şifre kaçıncı asırdayız. Hem 31 Mayıs 2012 son gün diyorsun hemde tek şifreyle idare edin diyorsun. Nasıl yetiştirecez bu büyük sorunu bir an önce halletmeniz gerekir diye düşünüyorum. Mükellef bilgileri bildirim formunu alıyorsun, Muhtasar beyannamelere bir sürü gereksiz bilgileri istemenizdeki amaç nedir? Nasılsa muhasebeci kölelerimiz var diyemi düşünüyorsunuz. Muhasebecilere bu tür angaryalarınızı bedava yaptırırken muhasebecilere bu özel angaryalarınızı yaptırmak için ücret ödemeyi ne zaman düşüneceksiniz. Muhasebeciler kamu personelimi? Sayın Maliye Bakanı Allaha inanıyorsan, Allahtan biraz korkuyorsan bu söylediklerimizi dikkate alman gerekir. Yoksa muhasebecilerden aldığınız ahlarla iki yakanız bir araya gelmez.