2012 Yılı Mali Rehber

İSTANBUL S.M.M.M ODASI 2012 Yılı Mali MALİ REHBERİ

http://www.vergimevzuati.org/vergimevzuati/2012_mali_rehber.pdf

İÇİNDEKİLER

AMORTİSMAN KONUSU 13

AMORTİSMANA TABİ TUTULMAYARAK DOĞRUDAN

GİDER YAZILABİLECEK SABİT KIYMET HADDİ 14

ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ VE

VERGİLENDİRİLMESİ 15

1) Hisse Senedi Olmadığı Durumlarda: 15

2) Hisse Senedi İhraç Edildiği Durumlarda: 15

ARIZİ KAZANÇLAR İSTİSNASI (GVK Md.82) 17

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (GVK Md.32) 18

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARININ HESAPLANMASI 19

• EŞİ ÇALIŞMAYAN ÜCRETLİLER İÇİN 20

• EŞİ ÇALIŞAN ÜCRETLİLER İÇİN 21

ASGARİ ÜCRET 22

ASGARİ YILLIK İZİN SÜRELERİ 23

BA – BS FORMLARININ DÜZENLENMESİ VE CEZA

UYGULAMASI 27

BAĞIŞ VE YARDIMLAR 28

• A)-SINIRLI İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR 28

• B)-SINIRSIZ İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR 28

• DİĞER KANUNLARA GÖRE TAMAMI İNDİRİLECEK

BAĞIŞ VE YARDIMLAR 30

BASİT USULDE VERGİLENDİRME 32

BEYANNAME İMZALATMA ZORUNLULUĞU 33

BİLDİRİM SÜRELERİ 34

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ (ÇTV) 37

• Büyükşehir Belediyelerinde İşyerlerine Uygulanacak

Çevre Temizlik Vergisi 37

• Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde

İşyerlerine Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi 38

DAMGA VERGİSİ ORANLARI 41

DAVA AÇMA SÜRELERİ 42

DEFTER TASDİK SÜRELERİ 43

DEFTER TUTMA HADLERİ 44

DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük.Md.80) 45

DEĞERLİ KAĞITLAR 47

E-BEYANNAME VERİLMEMESİ HALİNDE

UYGULANACAK CEZALAR 51

EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLETMELERİNDE KAZANÇ

İSTİSNASI (GVK Md.20) 52

EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEME ZORUNLULUĞU 53

EMLAK VERGİSİ 53

ENFLASYON ENDEKSLERİ 54

• ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Aylık ÜFE) 54

• ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yıllık ÜFE) 54

• ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE) AYLIK GENEL

İNDEKS SAYILARI 55

• TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Aylık TÜFE) 55

• TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yıllık TÜFE) 56

FATURA DÜZENLEME ALT SINIRI 57

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI

(KONUTLARDA) (GVK Md.21) 61

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA VERGİ TEVKİFATI 62

GAYRİMENKUL KİRALARINI BANKADAN ÖDEME

MECBURİYETİ 64

A) KONUT KİRA ÖDEMELERİ : 64

B) İŞYERİ KİRA ÖDEMELERİ : 64

C ) DİĞER DÜZENLEMELER 64

GECİKME FAİZİ- GECİKME ZAMMI VE PİŞMANLIK

ZAMMI ORANLARI 66

GEÇİCİ İLMÜHABER (A.Ş.LERDE HİSSE SENEDİ

YERİNE GEÇER) 67

GEÇİCİ VERGİ 70

• Geçici Verginin Mükellefleri 70

• Geçici Vergi Kapsamına Girmeyen Kazançlar 70

• Geçici Vergi Dönemleri 70

• Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti 71

• Geçici Verginin Eksik Beyan Edilmesi 71

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI 72

GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI

(GVK Md.94 ve GEÇ.Md. 67-68-72) 73

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK

ORANLAR (29.12.2011’den itibaren) 77

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (GVK.Md.103) 78

• 2012 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak

Gelir Vergisi Tarifesi 78

• 2012 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak

Gelir Vergisi Tarifesi 78

• 2011 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak

Gelir Vergisi Tarifesi 78

• 2011 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak

Gelir Vergisi Tarifesi 78

HARCIRAH UYGULAMASI 81

• YURT İÇİ GÜNDELİKLER 81

• YURT DIŞI GÜNDELİKLER 81

HARÇLAR 83

• BAZI TİCARET SİCİL HARÇLARI: 83

• BAZI NOTER HARÇLARI : 84

• BAZI VERGİ YARGISI HARÇLARI 85

• BAZI TAPU HARÇLARI: 86

İHBAR TAZMİNATI 89

İHTİYATİ HACİZ 90

İHTİYATİ TAHAKKUK 91

İŞ KANUNU’NA GÖRE KESİLECEK PARA CEZALARI 92

İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA

CEZASI (İPC) MİKTARLARI 98

KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER 105

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI (KDV Md.28) 106

• (I) SAYILI LİSTE KDV ORANI % 1 107

• (II) SAYILI LİSTE KDV ORANI % 8 114

KOD LİSTELERİNİN ANLAMLARI 133

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 135

KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (KVK Md.15-30) 136

LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY DEVRİ VE

VERGİLENDİRİLMESİ 142

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ: 145

• (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 145

• (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 146

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI

(VUK Md.353 / Mük.Md. 355) 149

REESKONT HESAPLAMASI 153

• TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI REESKONT

VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI 154

SAKATLIK İNDİRİMİ (GVK Md.31) 157

SERBEST MESLEK ERBABLARININ MESLEKİ GİDERLERİ

(GVK Md.68) 158

SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA

(TELİF KAZANÇLARI) İSTİSNA (GVK .Md.18) 159

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE

ÜST SINIRLARI 160

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCAKESİLECEK

İDARİ PARA CEZALARI 161

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ORANLARI 179

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI

İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI 181

TECİL FAİZİ ORANLARI (6183 Sayılı Kan.Md.48) 185

TEŞVİKLİ İLLER LİSTESİ (5084 SAYILI YASA KAPSAMINDA) 186

TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BELGELENDİRİLMESİ 187

USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md.352) 188

ÜCRETLİLERDE YEMEK BEDELİ İSTİSNASI (GVK. Md . 23/8) 189

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 193

VERGİ LEVHASININ GİB İNTERNET SİTESİNDEN ALINMASI 194

VERGİ CEZALARI VE VERGİ CEZALARININ KALKMA

HALLERİ 195

• A)-VERGİ CEZALARI 195

• B)-VERGİ CEZALARININ KALKMA HALLERİ 195

• YANILMA ve GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ (VUK Md. 369) 195

• PİŞMANLIK VE ISLAH 195

• ÖLÜM HALİ (VUK Md. 372) 196

• MÜCBİR SEBEPLER (VUK Md. 13) 196

• ZAMANAŞIMI (VUK Md. 114) 196

• VERGİ ZİYAI VE CEZASI 197

• VERGİ ZİYAI (VUK Md. 341) 197

• VERGİ ZİYAI CEZASI (VUK Md.344) 197

• KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI (HAPİS CEZASI)

(VUK Md. 359) 198

• VERGİ ZİYAI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK

CEZALARINDA İNDİRİM (VUK Md. 376) 198

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER 203

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI 205

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN

HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) 206

YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN

TOPLANMASI 208

• BEYANNAMEYE DAHİL EDİLECEK GELİRLER (GVK Md.85 ) 208

• BEYANNAMEYE DAHİL EDİLMEYECEK GELİRLER

(GVK Md.86) 208

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ 211

AMORTİSMAN KONUSU

AMORTİSMANA TABİ TUTULMAYARAK DOĞRUDAN

GİDER YAZILABİLECEK SABİT KIYMET HADDİ

ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ ve VERGİLENDİRİLMESİ

ARIZİ KAZANÇLAR İSTİSNASI (GVK Md.82)

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (GVK Md.32)

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARININ HESAPLANMASI

ASGARİ ÜCRET

ASGARİ YILLIK İZİN SÜRELERİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir