2012 Yılı Asgari Ücret Temmuz-Aralık Dönemi Hesaplamaları

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTATİSTİK DAİRESİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

01.07.2012-31.12.2012

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 940.50
SSK PRİMİ % 14 131.67
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 9.41
GELİR VERGİSİ %15 53.42
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 66.49
DAMGA VERGİSİ % 06,6 6.21
KESİNTİLER TOPLAMI 200.71
NET ASGARİ ÜCRET 739.79
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 940.50
SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı ) 136.37
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 18.81
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1,095.68

16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 805.50
SSK PRİMİ % 14 112.77
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 8.06
GELİR VERGİSİ %15 36.21
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 66.49
DAMGA VERGİSİ % 06,6 5.32
KESİNTİLER TOPLAMI 162.36
NET ASGARİ ÜCRET 643.14
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 805.50
SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı ) 116.80
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 16.11
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 938.41
KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI İŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET 940.50
SSK PRİMİ % 14 131.67
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 9.41
KESİNTİLER TOPLAMI 141.08
NET ASGARİ ÜCRET 799.42
ASGARİ ÜCRET 940.50
SSK İŞVEREN PRİMİ % 14.5 136.37
İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 18.81
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1,095.68
Not : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruşun üzerindeki değerler bir Kuruşa tamamlanmış olup, yarım Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmamıştır. (*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır. (**) Net ele geçen asgari ücrete 66,49 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işvren payı %19,5’dir.

HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir