117 Seri No.lu Kdv Tebliğine Göre Yeni Kdv Tevkifat Tablosu

YENİ KDV TEVKİFAT TABLOSU

117 seri no.lu kdv tebliğine göre Katma Değer vergisi Tevkifat oranları 1/05/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunuyor.

Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler Tevkifat Oranı Tevkifat Yapacak Olanlar
KDV mükellefi olanların, KDV mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye dahil olmayan (Gayrimenkuller hariç) ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’nci maddesinde sayılan mal ve hakların kiralama işlemleri İşlemüzerindenhesaplananKatma Değer

Vergisinin

tamamı

(Tam Tevkifat)

Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir), Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir), şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiyede Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler,(Dar Mükellefler) İşlemüzerindenhesaplananKatma Değer

Vergisinin

tamamı

(Tam Tevkifat)

İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların (Dar Mükellefler) Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ye tabi olacaktır. Ancak, hizmetin vergiden müstesna olması ve hizmetin yurt dışında yapılıp hizmetten yurt dışında faydalanılması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmeyecektir. KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi için hizmetten Türkiye’de faydalanan muhatabın KDV mükellefi olması şart değildir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi (Serbest Meslek Kazaçları istisnasından yararlananlar) kapsamına giren teslim ve hizmetler; İşlemüzerindenhesaplananKatma Değer

Vergisinin

tamamı

(Tam Tevkifat)

GVK’nın 94 üncü maddesinde belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara yapanların hesaplayacağı KDV’nin bu kişi veya kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır.
KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir), KDV mükellefiyeti olmayan; Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, gerçek veya İşlemüzerindenhesaplanankatma değer

vergisinin

Tamamı

(Tam Tevkifat))

Reklâm hizmeti verenlerin KDV mükellefi olmaması halinde, reklâm hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmakve benzeri şekillerde reklâm vermeleri,
İşgücü Temin Hizmeti 9/10(KısmiTevkifat) Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDVmükellefi olsun olmasın) (*)
Özel güvenlik hizmetleri 9/10(KısmiTevkifat) Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDVmükellefi olsun olmasın) (*) Yalnızca özel güvenlik sistemlerinin kurulması bu kapsamda tevkifata tabi değildir. Ancak bu kurulumun Tebliğin (3.2.1.) bölümünde açıklanan yapım işlerinin özelliklerini taşıması halinde, bu kapsamda tevkifat uygulanacaktır.
Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri 9/10(KısmiTevkifat) Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)
Yemek Servisi ve Organizasyon Hizmetleri 5/10(KısmiTevkifat) Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri 5/10(KısmiTevkifat) Fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde tevkifata tabidir. Bazı KDV mükellefleri;- Fason iş yaptıracak olanlara, fason iş yapacak işletmeleri,- Fason iş yapacak işletmelere, fason iş yaptıracak olanları,temin etmek suretiyle aracılık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerde aracı firmanın fason işle ilgili bir sorumluluğu bulunmamakta, sadece tarafları bir araya getirmektedir. Bu aracılık hizmetleri bu bölüm kapsamında tevkifata tabidir. Fason yapılmak üzere alınan işin tamamen başka firmalara fason olarak
yaptırılması halinde de her iki aşamada tevkifat uygulanacaktır.
Yapı denetim hizmetleri 9/10(KısmiTevkifat) Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDVmükellefi olsun olmasın) (*)
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmeti 9/10(KısmiTevkifat) Tüm KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 7/10(KısmiTevkifat) Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDVmükellefi olsun olmasın ) (*)
Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, 2/10(KısmiTevkifat) Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın ) (*)
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, 5/10(KısmiTevkifat) Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler 9/10(KısmiTevkifat) Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)
Profesyonel Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri 9/10(KısmiTevkifat) Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDVmükellefi olsun olmasın) (*)
Servis Taşımacılığı Hizmeti 5/10(KısmiTevkifat) Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDVmükellefi olsun olmasın) (*)
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri 5/10(KısmiTevkifat) Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)
Külçe Metal 7/10(Kısmi Tevkifat) Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDVmükellefi olsun olmasın) (*) Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan
teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır.
Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi 7/10(KısmiTevkifat) Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve aşağıda Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*) Bunların, ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak, sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabi olacaktır.
Hurda ve Atık Teslimi 9/10(KısmiTevkifat) Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDVmükellefi olsun olmasın) (*)
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi 9/10(KısmiTevkifat) Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın ) (*)
Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi 9/10(KısmiTevkifat) Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDVmükellefi olsun olmasın) (*) Söz konusu malların ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir. Eryaman escort bayan çalışanları yeni profilleri ile eryaman escort bayan adı altında şimdi sizlerle.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir